MAZURY DLA AKTYWNYCH

Na terenie powiatu oleckiego wyznaczono wiele szlaków pieszych, rowerowych oraz kajakowych. Tereny te należą do nielicznych w kraju gdzie piękno przyrody nie zostało zniszczone przez człowieka. Powiat olecki charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, a mianowicie są to Mazury Garbate z Szewską Górą (drugie co do wielkości wzniesienie w województwie). Ogromna liczba lasów, jezior oraz czyste powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Trasy szlaków wyznaczono obok jezior, lasów. Dodatkowo na trasach znajdują się rezerwaty, zespoły i parki dworskie, grodziska Jaćwingów. Jest to teren niezwykle piękny i czysty dlatego polecamy go poznać.

Polecamy szlak pieszo-rowerowy przebiegający przez Dybowo (WĘDRÓWKA WOKÓŁ SUDAWSKIEJ WAROWNI) oraz na szlak kajakowy, który rozpoczyna się w sąsiedniej miejscowości (SZLAK ŁAŹNA STRUGA).

TRASY PIESZO-ROWEROWE:

Tęczą piętnastu jezior wokół sudawskiej warowni

Przebieg trasy: Olecko – Jezioro Sedraneckie – Łęgowo – Olszewo – Jurki – Niemsty – Cichy – Nowiny – Dybowo – Gryzy – Doliwy – Dobki – Rosochackie – Olecko.

Na trasie znajdują się liczne punkty widokowe (Szeska Góra, Puszcza Borecka), zespół dworsko-parkowy, miejsca gniazdowania ptactwa wodnego. Długośc trasy to 49,5 km lub skrótem 24,9 km.

Wiewiórcza ścieżka

Ścieżka spacerowo-dydaktyczna, prowadzi wokół jeziora Oleckie Wielkie. Biegnie wzdłuż linii brzegowej, a więc na styku dwóch środowisk: lądowego i wodnego. Celem jej utworzenia jest, oprócz walorów rekreacyjnych, poszerzenie wiedzy o roślinach i zwierzętach żyjących w tych środowiskach i na tym terenie.

Wzdłuż trasy ścieżki rosną gatunki roślin objęte ścisłą ochroną, m.in. grążel żółty, grążel drobny, storczyki – kukułka krwista i kukułka bałtycka oraz gatunki pod ochroną częściową, np. kopytnik pospolity, konwalia majowa i pierwiosnek lekarski. Przy trasie ustawiono ławki oraz punkty widokowe umożliwiające odpoczynek. Długość trasy to 12 km.

Na Szeską górę

Przebieg trasy: Olecko – Sedranki – Pienki – Babki Oleckie – Lenarty – Biała Olecka – Monety – Szarejki – Guzy – Szeszki – Golubie Wężewskie – Wężewo – Sokółki – Czukty – Barany – Olszewo – Jezioro Sedraneckie – Sedranki – Olecko.

Warto zobaczyć: Szarejki – kościół gotycki z XVI w., z późnobarokowym ołtarzem z 1720 r. rzeźbionym przez Pfeffera z Królewca. Cisowy Jar – rezerwat utworzony w 1937 r. w celu ochrony cisa na północno-wschodniej granicy jego zasięgu. Cisy rosną tu w głębokim na 20 metrów i długim na 900 m jarze. Największy okaz cisa ma rekordowe wymiary – ponad 1 metr w obwodzie. Szeska Góra – druga pod względem wysokości (309 m n.p.m.) góra Pojezierza Mazurskiego, a trzecia po Wieżycy (329 m) na całym Niżu Polskim. Zawsze stanowiła cel wielu turystycznych wycieczek. Na górze pokrytej lasem znajdziemy okazy cisów. Wokół wysokości względne terenu dochodzą do 50-60 m. Olszewo – malowniczy zespół jezior olszewskich: Jez. Gordejskie – z wyspą, Boczne, Głębokie i Olszewskie (wypływa z nich strumień Ostrówka). Tu znajduje się wiele miejsc gniazdowania ptactwa wodnego. Długość trasy 63 km lub skrótem 40 km.

Doliną Legi

Poznajemy Legę jako rzekę o dużym znaczeniu gospodarczym – jazy i elektrownie, dawniej młyny – oraz krajobrazowym – urokliwe meandry w głębokiej dolinie na odcinku Pomiany – Gąsiorowo. W Wieliczkach zabytkowy, najstarszy drewniany kościół powiatu oleckiego. Zachęcamy do poznania jego historii. Na punktach widokowych za Wieliczkami dalekie widoki, w tym na Markowskie Bagno.

Poznajemy jak zachowano pamięć i oddano hołd żołnierzom I wojny światowej (duży cmentarz wojenny w Markowskich) oraz jak uczczono pamięć zwycięstwa plebiscytowego – drzewo w Krupinie. Kilka kilometrów drogi z widokiem na wspaniałe garby Krupińskich Pagórków. Długość szlaku to 52 km lub skrótem – 28 km.

Nad jezioro Krzywe, czyli po wysokich brzegach jezior i jarów

Przebieg trasy: Olecko – Rosochackie – PGR Giże – Orzechówko – Giże – Dworackie – Jurkowo – Krzywe – Dudki – Zajdy – Kukowo – Olecko.

Warto zobaczyć: Świętajno – nazwa wsi wywodzi się od jaćwieskiej włości Sentane, położonych nad jeziorem. Wieś założono w 1554 roku. Przez długie lata zamieszkana wyłącznie przez ludność polskiego pochodzenia. W miejscowym kościele nabożeństwa odprawiano po polsku jeszcze na początku XX wieku. Długość trasy to 48km, skrótem 29km.

Nad jezioro Garbaś – przygranicznymi ścieżkami do bobrowych żeremi

Przebieg trasy: Olecko – Sedranki – Pieńki – Babki Oleckie – Dąbrowskie – Małe Borawskie – Plewki – J. Garbas – Jaworek – Plewki – Bialskie Pola – Biała Olecka – Lenarty – Babki Oleckie – Pieńki – Sedranki – Olecko.

Na trasie zobaczymy między innymi: tunele po oleckiej kolei wąskotorowej, przyczółki wiaduktu, grodzisko Jaćwingów, dawną granicę Polski i Prus Wschodnich, punkty widokowe, ruiny dawnego młyna, bobrowe żeremia, majątek rycerski.

SZLAK KAJAKOWY:

Łaźna Struga (rzeka Ełk)

Jest to szlak łatwy, jednak nieco uciążliwy. Rzeka rozpoczyna swój biega w przepięknej krainie geograficznej zwanej Szewskimi Wzgórzami. Na szlaku są miejsca, w których trzeba omijać powalone drzewa, gęste trzciny. Teren jest tu niezwykle malowniczy. Trasa nie jest oblegana przez kajakarzy i turystów, a woda jest przezroczysta i bardzo czysta.

Spływ rozpoczyna się na rzecze Mazurce we wsi Mazury oddalone o 4,5 km od Pałacyku lub w miejscowości Czerwony Dwór (oddalonej o 17 km). Szlak przebiega przez: jeziora Puszczy Boreckiej, gęste lasy świerkowe, wzgórza. Ponadto, zobaczyć tu można: żeremie bobrów, bogatą roślinność wodną, jak i dzikie przemykające polami zwierzęta.